Hamnen

IMG_2335

Välkommen till Oaxens Båtklubb.

Skanssundet är beläget vid den nordöstra delen av anrika och vacka Mörkö. VI bor granne med Skansholmens marina, camping och sjökrog. Detta innebär att vi i princip har alla faciliteter som kan behövas på ett par båtlängders avstånd.

I Skanssundet finns bla en båtuthyrning och en vanlig syn när strömmingen går till är småbåtar med pimplare från när och fjärran.

Man kan tycka att det är märkligt att en båtklubb som liggen i Skanssundet heter Oaxens båtklubb. Detta beror på att Oaxens båtklubb flyttade till Skanssundet för ett antal år sedan. Läs mer om detta på sidan Historik.


Läs mer om Mörkö.

Läs mer om Hörningsholm.

Läs mer om Skanssundsleden.

Skansholmens Marina och Sjökrog.

Bygget av ramp

Grävare

Nu drar vi igång arbetet med rampen! 

I början av september drar vi igång arbetet med rampen. Ambitionen är att den ska bli färdig inom en månad så att vi kan ha upptagning helgen 9-10 oktober. Vi får dock vara ödmjuka inför att arbetet sker med ideella krafter och att komplikationer kan tillkomma under arbetets gång. Det kan därför bli aktuellt att skjuta fram upptagningen. Mer information kring detta kommer i så fall.  

Först kommer en grävmaskin och därefter en mobilkran som ska lyfta plattorna på plats. För att minimera grumling kommer en slitsskärm placeras i vattnet från Y-bommen vid mastkranen till flytbryggan. Det betyder att mastkranen inte kommer att kunna användas så länge arbetena pågår. Segeljollarna behöver flyttas och tänk på att inte parkera i närheten av arbetsområdet. Plats behövs för schaktmassor och arbetsmaskiner.  

Som ni har sett på Boappa finns möjlighet att utföra arbetsplikt inom ramen för projektet. Hör av er till hamnfogdarna för mer information.  

Fakta - Hamnen

Hamnen ligger på den västra sidan av Skansholmen. Vi har plats för ca 55 båtar, både vid brygga och på land, under vintern. På klubben finns ingen fast kran utan vi sjösätter med mobilkran på fasta datum både vår och höst. Inga båtar får ligga i vår hamn efter upptagningen enligt gällande avtal med markägaren. Vad det gäller upptagning har vi en maxgräns på 12 ton.

 

Hamnfogde: Jonny Särås

Vice Hamfogde: Claes Hallkvist

Arbeten Hamnen

Arbetsuppgifter Hamnen

Det finns alltid arbetsuppgifter att göra. Vill du göra rätt för dig och arbeta av din arbetsplikt ? Kontakta hamnfogdarna !

Kontakta Jonny 076-1090303 eller Claes 070-615 03 98